štvrtok 18. septembra 2014

O knihe - Jozef - Tajomstvo spravodlivého

Odile Haumontéová
Jozef  Tajomstvo spravodlivého     Na obale knihy, ktorú si zamilujete nielen pre známeho patróna Svätej rodiny, ale i pre spôsob, akým je napísaná, môžeme čítať tieto riadky:

Jozefova osobnosť je opradená tajomstvami. Čo skrýva Jozef a prečo z neho vyžaruje neopísateľná sila, aké tajomstvo si tak starostlivo ukrýva?

     Na predchádzajúce otázky vám odpovie len 127 strán textu, ktoré uspokoja vašu zvedavosť odpoveďami, s ktorými sa nedá nesúhlasiť. Kniha zaujme čitateľa od prvých riadkov, keď nás prenikne hlboký obsah diela so svojím plastickým opisom židovských náboženských zvykov a tradícií i s hlbokým prežívaním Jozefovho hľadania a nachádzania.
     Jedinečnosť poslania Máriinho snúbenca a neskôr manžela sa odkrýva v jeho stále plnšom odovzdaní sa Bohu – ako svojej najväčšej životnej láske. V tomto všetkom sa, samozrejme, nachádza i príbeh Božej Matky, ktorá spontánne a prirodzene túži ľúbiť a dávať lásku ďalej. Ako to Boh urobí? Ako zabezpečí, aby sa naplnil Boží plán spásy cez jednoduchých ľudí, ktorí sa zasvätili Najvyššiemu?
     Kniha nie je vyumelkovaná, nie je v nej cítiť pátos ani sladké legendárne prvky, ktoré dnešným ľuďom veľmi nechutia. Je v nej ukrytá dráma takej skutočnej ľudskej lásky, ktorá sa stáva nákazlivou a príťažlivou pre každého človeka. Ale takou ju robí práve Boh, ktorý zostupuje zhora, aby sme lepšie porozumeli Jeho láske, ktorá miluje až do krajnosti.
     A teraz sa môžeme nechať uniesť dvoma krátkymi úryvkami, ktoré doplnia môj príspevok s odporučením, že táto kniha rozhodne patrí do vašej knižnice a určite by mala byť prečítaná!

     „Aká zvláštna je tá malá Mária. Čo môže robiť také malé dieťa samo celé dni?“
     „Anna tvrdí, že dievčatko jej pomáha, koľko vládze,“ poznamenal Heli.
     „Áno, ale len čo skončí svoju prácu, beží ako vietor za svojou starou kozičkou. Takmer vôbec sa nehrá s ostatnými deťmi.“
     Heli prikývol a dodal:
     „Je to pozoruhodné, ako môže byť také samotárske dievčatko zároveň také spoločenské a bystré.“
     Jozef, ktorý počul rozhovor rodičov, hladkal osliatko a usmieval sa sám pre seba. On tiež vyrastal sám a jeho charakter deň za dňom stvárňovala namáhavá práca, ku ktorej ho Jakub nútil, a preto tušil, aké je Máriino tajomstvo... Vo svojej samote musel hľadať cestu k Bohu. Už vedel, že príroda je ako otvorená kniha, ktorá na každej stránke, ba v každom riadku hovorí o Bohu. Chlapec dobre poznal Boží hlas, ktorý láme cédre, otriasa púšťou, zjavuje úmysly chytrákov a ktorý šepká v srdciach detí, ako veľmi ich nebo miluje.
     Jozef dokázal rozoznať dotyk Božej ruky v ľaliách, ovocnom strome aj tŕňovom kríku. Počul Stvoriteľove slová v hrmení búrky, ale aj v jemnom ľahkom vánku. Najmenší vŕšok bol preňho ako vrch Sinaj a kúsoček pôdy ako púšť. Božia prítomnosť, podobne ako v stánku zhromaždenia, padala do dlaní spokojného a užasnutého dieťaťa.

    V texte poznávame Jozefovu jemnosť a vnímavosť, vidíme, že to, čo sa dotkne jeho srdca, sa neskôr odzrkadlí aj v slovách jeho adoptovaného syna Ježiša, ktorý ich neskôr použije v evanjeliách.
    Človek, ktorý číta Písmo s jeho nádhernými obrazmi a podobenstvami, vidí, že Ježiš pozoroval svojich najbližších – svojich rodičov.  Vnímal, ako sa modlia,  ako sa majú navzájom radi, aká úcta panuje medzi nimi a tiež ako pracujú. Preto Ježiš neskôr používa prirovnania z bežného rodinného života:  že kvások sa dáva do troch mier múky, že záplata na šatách nesmie byť z nového súkna, ba ani nové víno sa nenalieva do starých mechov. Vieme si predstaviť, že keď formoval svojich Dvanástich, často si spomenul na svojho prvého učiteľa – sv. Jozefa, ktorý ho učil formovať drevo. A jeho vôňa napĺňa naše príbytky novotou.
    A ešte jeden úryvok z knihy o tom, ako sa Jozefovo tajomstvo spojilo s Máriiným:

     „Rozmýšľal som o istom dobrom riešení pre teba,“ začal Jozef. „Mala by si sa vydať za muža, ktorý tiež obetoval Bohu svoje otcovstvo a bol by pripravený chrániť tvoje panenstvo a podporovať ťa v zachovávaní sľubu, napriek cudzím poznámkam a podozreniam, že si neplodná.“
     Mária prekvapene pozrela na priateľa.
     „Samozrejme“ odvetila jemne. „Ale ktorý muž by súhlasil s takýmto životom? Nepoznám nikoho, kto...“
     V tej chvíli Mária prerušila vetu, ale Jozef mlčal. Dievča teda dokončilo jedným dychom:
     „Môžeš to byť jedine ty.“
     S najväčšou jemnosťou, akej bol schopný, vzal Jozef Máriinu ruku do svojej tesárskej dlane.
     „Mária, chcela by si sa za mňa vydať?“
     Jemná opálená ruka zovrela prsty mládencovej ruky. V rozžiarených usmiatych očiach a na tvári, ktorá žiarila radosťou, Jozef prekvapene odhalil to, čo si mohol všimnúť už skôr, keby svojim očiam a citom nevnútil takú veľkú vážnosť. Predsa Mária ho už dávno milovala! Márii sa chcelo od radosti tancovať, keby ju nezadržalo to, že stále pevne držala Jozefovu ruku.
     Z jej pekných úst vyšli slová sladšie ako med, voňavejšie ako myrha a jagavejšie než zlato; slová, ktorých zmysel bol väčší než osud ich oboch.
     „Áno, Jozef, chcem byť tvojou manželkou.“
                                                                                                                                                                            
  (foto: obal knihy a ilustrácia: s.Anežka)

     Na internete, kde si môžete tento román zakúpiť, sa nachádza aj toto hodnotenie, ktoré si môžete porovnať so svojím čitateľským zážitkom.

Majstrovsky napísaný román o sv. Jozefovi pútavo rozpráva príbeh jeho života od detstva, mladosti až po stretnutie s Máriou, matkou Pána Ježiša. Nepochybne vás očarí jeho odvaha zaujať miesto otca Dieťaťa, ktoré spasí svet a ktorého počatie je zázračnou udalosťou. Rozprávanie sa opiera o evanjeliové texty, židovskú tradíciu a zvyky zachovávané v Jozefových časoch. Vďaka autorkinmu rozprávačskému talentu dokonale zachytiť atmosféru a vystihnúť výnimočnosť Jozefovej a Máriinej osobnosti vám kniha prinesie mimoriadny čitateľský zážitok. 

     Ja tomuto románu s veľkým R dávam svoje jednoznačné ÁNO!              
                                                                               sr.Anežka – Alžbeta Žatková de ND

Môj článok si môžete nájsť aj na s. 23 v Beckovských novinách z marca 2013: Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára