utorok 23. septembra 2014

O knihe - Najšťastnejší ľudia na zemi

Demos Shakarian:  Najšťastnejší ľudia na zemi
  
    
Mojou ďalšou ponukou bude už ohlásená kniha Demosa Shakariana: Najšťastnejší ľudia na zemi. S trochou zaváhania siaham po tomto diele, aby som vám z neho sprostredkovala pár myšlienok. Jedna známa mi totiž túto knihu vrátila nedočítanú so slovami: „Žeby toto všetko bolo aj dnes ešte možné?“

     Keby sme sa opýtali na ulici,  čo prináša človeku šťastie, medzi odpoveďami by určite nechýbalo zdravie, pokoj, rodina, plná chladnička, dovolenka... Ak z týchto hodnôt postavíme pyramídu, čo bude na jej vrchu?
     Sme naozaj šťastní? Nedávno sme čítali na internete správu, že z viac ako 150-tich krajín sa Slovensko v „rebríčku šťastia“ umiestnilo na 46. mieste, čiže v prvej tretine. Čo však prináša človeku pravé šťastie?  
    Už spomínanou knihou sa vinie skutočný príbeh Shakarianovcov – kresťanských Arménov – zo začiatku 20. storočia. Žili obyčajným životom, ale na prvom mieste bol u nich skutočne živý Boh. Autor knihy, ktorý svoju vlasť už nepoznal tak osobne ako jeho starý otec Demos, v retrospektíve spomína:         
   „Našu malú dedinku Kara Kala mi popísali toľkokrát, že som ju teraz takmer videl na skalnatom úpätí hory Ararat – práve tej, o ktorej sa v Biblii píše, že na nej pristála Noemova archa. Zavrel som oči a videl som kamenný domec, stajne a chlievy, usadlosť s jednou izbou na bývanie, kde žil môj starý otec Demos. V tom dome sa narodilo všetkých jeho päť dcér – no nemal ani jediného syna. To však bola medzi Arméncami práve taká hanba, ako medzi starovekými Izraelitmi.“

   V pozadí všetkých udalostí sa vinie vzrušujúca spolupráca Demosa a jeho rodiny s Duchom Svätým, ktorý ich svojimi charizmami bohato obdaroval. Na začiatku však stála pochybnosť, či je viera  putujúcich letničných  kresťanov, ktorí navštevovali ich dedinku,  pravá. 
      Arménci sa s nimi ľahko dohovorili, pretože väčšina našich ľudí vie aj po rusky. Načúvali ich príbehom o tom, čo Rusi nazývali vyliatie Ducha Svätého na stovky tisíc ruských pravoslávnych kresťanov. Rusi prichádzali ako ľudia prinášajúci dary; dary Ducha, o ktoré sa chceli podeliť. Akoby som počul rozhovor starého otca so starou mamou neskoro do noci po jednej z takých návštev. Jeden musí uznať, povedal starý otec, že všetko, o čom Rusi hovoria, je v Písme.

      Starý otec sa o tom prvýkrát presvedčil, keď sa naplnilo prorocké slovo o tom, že sa mu do roka a dňa narodí vytúžený syn. A tak sa i stalo a narodil sa chlapec, ktorý dostal príznačné meno Izák. Demosovej viere však stále ešte niečo chýbalo, Boh ho nanovo vyskúšal a odvtedy už nikdy nezapochyboval. 
     Raz chcel privítať týchto putovných kresťanov podľa starej arménskej pohostinnosti. Vybral najväčšieho býčka zo stáda, aby ho upiekol týmto dobrým ľuďom, ktorí prinášali „plné Evanjelium“, ako hlásali. Až keď ho išiel zabiť, „...ukázalo sa, že práve ten najkrajší býk v stáde má jeden nedostatok. Zviera bolo na jedno oko slepé... Starý otec poznal Bibliu dobre; vedel, že nedokonalé zviera nemá ponúknuť Pánovi. Tak to stojí v dvadsiatej druhej kapitole knihy Levitikus, vo verši dvadsať: „Zviera, čo má chybu, nesmiete obetovať; to by vám nezískalo priazeň.“
    „Čo robiť?! Žiadne iné zviera v stáde nebolo dosť veľké, aby nasýtilo sto hostí. Starý otec sa porozhliadol dokola. Nikto ho nesledoval. Čo keby tohto veľkého býka zabil a poloslepú hlavu proste skryl? Áno, spraví to tak! Odviedol chorého býka do stodoly, sám ho zabil, odrezal mu hlavu a rýchlo ju strčil do vreca, ktoré skryl do tmavého kúta pod stoh vymlátenej pšenice.
     Stihol to práve načas, lebo zakrátko na to počul hrkot vozov prichádzajúcich do Kara Kaly... V ten večer sa za dlhými, z dosák pozbíjanými stolmi zišli všetci – hladní a plní očakávania. No pred začiatkom hostiny sa ešte jedlo muselo požehnať.
     Lenže títo starí ruskí kresťania nevyslovili žiadnu modlitbu – ani požehnanie nad jedlom – kým neprišlo niečo, čo nazývali pomazanie. Čakali pred Pánom, až kým, ako to oni nazývali, padol na nich Duch. Tvrdili (na čom sa starý otec trocha bavil), že doslova cítia blízkosť jeho prítomnosti. Keď to nastalo, zodvihli ramená nad hlavu a s radosťou zatancovali.
     Rusi aj teraz, ako vždy, čakali na pomazanie Duchom. Všetci sledovali, ako jeden po druhom začali tancovať tam, kde stáli. Všetko prebiehalo ako zvyčajne. O chvíľu príde požehnanie jedla a slávnosť sa môže začať. Starý otec sa však zdesil, keď sa stalo čosi iné – patriarcha zdvihol ruku, no nie na požehnanie, ale ako znamenie, že sa má všetko zastaviť. Vysoký bielovlasý muž vrhol na neho ostrý pohľad, zvrtol sa a bez slova odkráčal od stola.
     Starý otec ani na sekundu nespustil oči z patriarchových krokov. Ten prešiel cez dvor priamo do stodoly a o chvíľu sa z nej vynoril. V ruke niesol vrece, ktoré bolo ukryté pod stohom. Starý otec sa roztriasol. Ako to mohol ten muž vedieť? Nikto ho predsa nevidel! Keď tú hlavu ukryl, Rusi ešte neboli ani pred dedinou! Patriarcha otvoril vrece pred starým otcom a nechal hlavu vypadnúť, takže každý videl beľmo na oku zvieraťa.
     „Brat Demos, máš niečo, čo treba pred všetkými vyznať?“ spýtal sa.
     „Áno, mám,“ povedal trasúci sa starý otec, „ale ako si to vedel?“
     „Boh mi to riekol,“ odvetil starec jednoducho. „Ty stále neveríš, že Boh aj dnes hovorí k svojim ľuďom tak, ako v minulosti. Duch Boží mi dal toto slovo poznania zo zvláštneho dôvodu: aby si ty a tvoja rodina mohli uveriť. Odporoval si moci Ducha Svätého. Oddnes už viac odporovať nebudeš.“

     A Demos skutočne neodporoval. Príde čas, keď bude musieť všetko zanechať, aby podobne ako Abrahám, odišiel z krajiny ohrozenej moslimskými Turkami do krajiny prisľúbenia. Jeho vnuk Demos v knihe spomína, ako sa naplnila predpoveď mladého jedenásťročného proroka Efima.

     Nevedel čítať, ani písať, ale po týždennej modlitbe a pôste dostal víziu od Pána, v ktorej uvidel pred sebou mapy a posolstvo zaznamenané nádherným rukopisom. Ďalší týždeň to všetko prácne zakreslil a odovzdal ľuďom do dediny, ktorí vedeli čítať. Ukázalo sa, že toto negramotné dieťa zaznamenalo azbukou viacero inštrukcií a varovaní. V bližšie neurčený čas v budúcnosti, napísal chlapec, bude každý kresťan v Kara Kale v hroznom nebezpečenstve. Pre celú oblasť predpovedal čas nevýslovnej tragédie... príde čas, kedy každý v tomto regióne musí utiecť... do krajiny za morom. Aj keď nikdy nevidel žiadnu knihu o geografii či topografii, načrtol mladý prorok mapu, ktorá presne ukazovala, kam majú utekajúci kresťania ísť.
    
          Od napísania proroctva už uplynuli celé roky, keď Efim oznámil, že sa blíži čas jeho naplnenia: „...každý, kto tu zostane, zahynie.“ Sám patril medzi prvých, čo odišli do Ameriky, neskôr aj Shakarianovci spolu s inými kresťanmi opustili svoj domov pod vrchom Ararat. Za nevysokú sumu, ktorá im bola ponúknutá,  predali všetko, čo mali a s niekoľkými batohmi i so starým rodinným samovarom odcestovali. Dnes by sa ľudia iba poklepkali po čele, ale oni opustili svoju milovanú vlasť vo viere. Tak ako Abrahám, vzal Demos svojho vtedy 13-ročného syna Izáka – pýchu svojej rodiny, manželku a šesť dcér a vo viere v Božie slovo,  so srdcom otvoreným pre dobrodružstvo s Bohom odplával do novej zeme. Na Efimovej mape nebolo Čierne more, ani Kaspické či Stredozemné, ale Atlantický oceán a všetko presne sedelo s východným pobrežím Spojených štátov amerických. V proroctve však stálo, že utečenci sa nemajú zastavovať ani tam. Mali v ceste pokračovať až po západný okraj novej zeme. Tam ich Boh požehná a budú prosperovať a spôsobí, že ich semeno bude požehnaním pre celé národy.  Tak sa dostali v roku 1905 do Kalifornie.
     Aké paralely v živote týchto hlboko veriacich ľudí s našimi najstaršími  predkami vo viere! Abrahám i Noe v poslušnosti vyšli zo svojej zeme a od svojho ľudu, aby sa zachránili a naplnili svoje povolanie od Boha.  
     Shakarianovci sa usadili v Los Angeles práve vtedy, keď doznievala veľká ekonomická kríza a ťažko sa zháňala práca. Demos s rodinou tam našiel malú prekvitajúcu komunitu veriacich Arménov, a tak mohli pokračovať vo svojich starobylých tradíciách.

     V knihe sa dozviete aj historické fakty: Efimove inštrukcie sa ukázali ako správne. Rok 1914 priniesol Arménsku nepredstaviteľný horor. Turci začali s bezmedznou krutosťou vyháňať dve tretiny populácie krajiny do Metopotámskej púšte. V týchto pochodoch smrti zahynulo viac ako milión mužov, žien a detí, medzi nimi aj všetci obyvatelia Kara Kaly. Ďalšieho pol milióna ľudí bolo zmasakrovaných priamo vo svojich dedinách, v pogrome, ktorý sa neskôr stal pre Hitlera vzorom pre vyhladzovanie Židov. „Svet nezasiahol, keď sa Turci zbavovali Arménov,“ pripomínal svojim ľuďom, „a nezasiahne ani teraz.“
     Niektorí Arméni, ktorým sa podarilo uniknúť z obliehaných území, rozprávali ostatným príbehy o veľkých hrdinstvách. Popisovali, ako Turci ponúkali kresťanom možnosť zaprieť svoju vieru výmenou za možnosť zostať žiť. Obľúbeným spôsobom bolo zavrieť skupinu kresťanov v stodole a zapáliť ju. „Ak ste ochotní prijať Mohameda namiesto Krista, otvoríme vám dvere.“ Znovu a znovu sa kresťania rozhodovali pre smrť a kým ich obkolesili a pohltili plamene, spievali Kristovi hymny chvály.
    
     Celá kniha je jeden veľký nevšedný príbeh ľudí, ktorí sa svojou húževnatosťou a vierou dokázali presadiť. Všetko, čo robili, začínali modlitbou a diali sa doslova zázraky, nad ktorými ľudia okolo žasli. Nevysvetliteľné uzdravenie Demosa z hluchoty, jeho sestry po úraze, alebo taká vec, akou je výber býčka na trhu, ktorý by zabezpečil kvalitné potomstvo. Shakarianovci sa postupne  stávajú najväčšími producentmi mlieka v Kalifornii. Dar poznania nie je pre nich neznámym a vnímavosť na Božie veci je najlepším kompasom v ich životoch. Poslanie dané zhora išlo cez starého otca Demosa, Izáka, Demosa ml. a Rose ešte oveľa ďalej...  
     Veľmi pútavé je Demosovo rozprávanie, ako sa brali s Rose – svojou manželkou podľa starých arménskych zvykov. On mal vtedy ešte len okolo devätnásť rokov a Rose asi šestnásť:

     „Kým sa stále rozoberali a rozhodovali všetky tieto záležitosti ohľadne našej budúcnosti, ja a Rose sme na svoj deň ešte museli čakať. Tradícia velila, že sa budeme môcť prvýkrát porozprávať až po formálnych zásnubách, na ktoré budú pozvaní aj vzdialenejší príbuzní a priatelia, pretože tieto rodinné stretnutia a oslavy boli iba predbežné.
     Nastal štvrtý večer osláv a ja už som to viac nemohol vydržať. Hodil som tradície za hlavu a rozhodol som sa konať.
     „Pani Gabrielianová,“ spýtal som sa Roseinej mamy ponad hlavy všetkých oslavujúcich, „môžem sa s Rose porozprávať?“
     Tiroon Gabrielianová na mňa nekonečne dlhú chvíľu uprene hľadela. Potom nespokojne krútila hlavou, akoby sa pýtala, kam to tá mladá generácia smeruje a odviedla nás do inej miestnosti. Uprostred nej postavila k sebe dve nepohodlné stoličky a nechala nás samých.
     Bolo to po prvýkrát v našom živote. Zabudol som na všetky krásne reči, ktoré som si dlho pripravoval. Chcel som Rose priam básnicky predniesť, čo všetko cítim. Mimochodom, muselo to byť v arménčine, pretože Sirakan Gabrielian pobúrený novou „hollywoodskou šialenosťou“, čo sa valila mestom, zakázal pod svojou strechou hovoriť po anglicky. Chcel som jej povedať, že je tým najkrajším dievčaťom na svete a že sa celý život budem snažiť o to, aby bola šťastná. No nemohol som si spomenúť ani na jediné slovo a sedel som tam ako hlupák, čo nemá jazyk. Na moje zdesenie som nakoniec vyhŕkol vetu: „Rose, ja viem, že Boh chce, aby sme boli spolu.“
     Na môj úžas sa jej žiariace hnedé oči zaliali slzami. „Demos,“ zašepkala, „celý život som sa modlila, aby toto boli prvé slová od muža, za ktorého sa vydám.“

     A čo robí týchto ľudí „najšťastnejšími“? Nie sú to iba obrovské stáda, farmy, majetky, ale sila viery, za ktorú sa cítia zodpovední. Zvnútra sú vedení šíriť ju a deliť sa so svojím najväčším bohatstvom.
     Ak máš, milý čitateľ, záujem viac sa dozvedieť o Demosovi Shakarianovi a spoločenstve, ktoré založil, určite siahni po tejto knihe. Prečítaš ju na jeden dych a spoznáš, ako možno prijať výzvy Ducha Svätého nielen v kostole, ale aj na poli medzi kukuricou. Ako dobre predať mlyn, keď klesá jeho cena, ako nájsť stratené diamantové hodinky, ako sa dá absolútne strápniť, aby sa uvoľnila Božia moc a obrátila všetko naruby. Skrátka, knižka plná adrenalínu a napätia až po vašu záverečnú otázku: „Je toto všetko naozaj možné?“

     V recenzii  -   http://www.kumran.sk/najstastnejsi-ludia-na-zemi-p-12960.html  -  sa píše:
 „Demos založil Medzinárodné združenie obchodníkov plného evanjelia, ktoré si Boh použil na zmenené životy a povzbudenie mnohých ľudí. Práca Združenia stojí na myšlienke, že farmár najlepšie rozumie farmárovi, a tak sa spoločne delia o zážitky a vzájomne si svedčia ako Boh koná v ich životoch. A prečo najšťastnejší ľudia na zemi? Najšťastnejší sú tí, ktorí majú vo svojom živote Boha.“  
                                                                                                                                                              sr. Anežka de ND – Alžbeta Žatková
                                         
Viac o  skutočných postavách Najšťastnejších ľudí na zemi:
 - krátke video, kde uvidíte autora:  http://www.youtube.com/watch?v=iGEF7NkA8Q0
 - Demos ml.  slávi svoju osemdesiatku:    http://www.youtube.com/watch?v=CvmYCVjrMOU
      
  
Hore obal knihy, nižšie Demos Shakarian, dve fotografie aj s manželkou Rose 
Na poslednom obrázku 3 generácie Shakarianovcov:  sprava – Izák, Demos a jeho syn Richard
 Fotografie:  z internetu.
       

Tento príspevok nájdete aj na s. 14-15 Beckovských novín - december 2013: 

       
štvrtok 18. septembra 2014

O knihe - Jozef - Tajomstvo spravodlivého

Odile Haumontéová
Jozef  Tajomstvo spravodlivého     Na obale knihy, ktorú si zamilujete nielen pre známeho patróna Svätej rodiny, ale i pre spôsob, akým je napísaná, môžeme čítať tieto riadky:

Jozefova osobnosť je opradená tajomstvami. Čo skrýva Jozef a prečo z neho vyžaruje neopísateľná sila, aké tajomstvo si tak starostlivo ukrýva?

     Na predchádzajúce otázky vám odpovie len 127 strán textu, ktoré uspokoja vašu zvedavosť odpoveďami, s ktorými sa nedá nesúhlasiť. Kniha zaujme čitateľa od prvých riadkov, keď nás prenikne hlboký obsah diela so svojím plastickým opisom židovských náboženských zvykov a tradícií i s hlbokým prežívaním Jozefovho hľadania a nachádzania.
     Jedinečnosť poslania Máriinho snúbenca a neskôr manžela sa odkrýva v jeho stále plnšom odovzdaní sa Bohu – ako svojej najväčšej životnej láske. V tomto všetkom sa, samozrejme, nachádza i príbeh Božej Matky, ktorá spontánne a prirodzene túži ľúbiť a dávať lásku ďalej. Ako to Boh urobí? Ako zabezpečí, aby sa naplnil Boží plán spásy cez jednoduchých ľudí, ktorí sa zasvätili Najvyššiemu?
     Kniha nie je vyumelkovaná, nie je v nej cítiť pátos ani sladké legendárne prvky, ktoré dnešným ľuďom veľmi nechutia. Je v nej ukrytá dráma takej skutočnej ľudskej lásky, ktorá sa stáva nákazlivou a príťažlivou pre každého človeka. Ale takou ju robí práve Boh, ktorý zostupuje zhora, aby sme lepšie porozumeli Jeho láske, ktorá miluje až do krajnosti.
     A teraz sa môžeme nechať uniesť dvoma krátkymi úryvkami, ktoré doplnia môj príspevok s odporučením, že táto kniha rozhodne patrí do vašej knižnice a určite by mala byť prečítaná!

     „Aká zvláštna je tá malá Mária. Čo môže robiť také malé dieťa samo celé dni?“
     „Anna tvrdí, že dievčatko jej pomáha, koľko vládze,“ poznamenal Heli.
     „Áno, ale len čo skončí svoju prácu, beží ako vietor za svojou starou kozičkou. Takmer vôbec sa nehrá s ostatnými deťmi.“
     Heli prikývol a dodal:
     „Je to pozoruhodné, ako môže byť také samotárske dievčatko zároveň také spoločenské a bystré.“
     Jozef, ktorý počul rozhovor rodičov, hladkal osliatko a usmieval sa sám pre seba. On tiež vyrastal sám a jeho charakter deň za dňom stvárňovala namáhavá práca, ku ktorej ho Jakub nútil, a preto tušil, aké je Máriino tajomstvo... Vo svojej samote musel hľadať cestu k Bohu. Už vedel, že príroda je ako otvorená kniha, ktorá na každej stránke, ba v každom riadku hovorí o Bohu. Chlapec dobre poznal Boží hlas, ktorý láme cédre, otriasa púšťou, zjavuje úmysly chytrákov a ktorý šepká v srdciach detí, ako veľmi ich nebo miluje.
     Jozef dokázal rozoznať dotyk Božej ruky v ľaliách, ovocnom strome aj tŕňovom kríku. Počul Stvoriteľove slová v hrmení búrky, ale aj v jemnom ľahkom vánku. Najmenší vŕšok bol preňho ako vrch Sinaj a kúsoček pôdy ako púšť. Božia prítomnosť, podobne ako v stánku zhromaždenia, padala do dlaní spokojného a užasnutého dieťaťa.

    V texte poznávame Jozefovu jemnosť a vnímavosť, vidíme, že to, čo sa dotkne jeho srdca, sa neskôr odzrkadlí aj v slovách jeho adoptovaného syna Ježiša, ktorý ich neskôr použije v evanjeliách.
    Človek, ktorý číta Písmo s jeho nádhernými obrazmi a podobenstvami, vidí, že Ježiš pozoroval svojich najbližších – svojich rodičov.  Vnímal, ako sa modlia,  ako sa majú navzájom radi, aká úcta panuje medzi nimi a tiež ako pracujú. Preto Ježiš neskôr používa prirovnania z bežného rodinného života:  že kvások sa dáva do troch mier múky, že záplata na šatách nesmie byť z nového súkna, ba ani nové víno sa nenalieva do starých mechov. Vieme si predstaviť, že keď formoval svojich Dvanástich, často si spomenul na svojho prvého učiteľa – sv. Jozefa, ktorý ho učil formovať drevo. A jeho vôňa napĺňa naše príbytky novotou.
    A ešte jeden úryvok z knihy o tom, ako sa Jozefovo tajomstvo spojilo s Máriiným:

     „Rozmýšľal som o istom dobrom riešení pre teba,“ začal Jozef. „Mala by si sa vydať za muža, ktorý tiež obetoval Bohu svoje otcovstvo a bol by pripravený chrániť tvoje panenstvo a podporovať ťa v zachovávaní sľubu, napriek cudzím poznámkam a podozreniam, že si neplodná.“
     Mária prekvapene pozrela na priateľa.
     „Samozrejme“ odvetila jemne. „Ale ktorý muž by súhlasil s takýmto životom? Nepoznám nikoho, kto...“
     V tej chvíli Mária prerušila vetu, ale Jozef mlčal. Dievča teda dokončilo jedným dychom:
     „Môžeš to byť jedine ty.“
     S najväčšou jemnosťou, akej bol schopný, vzal Jozef Máriinu ruku do svojej tesárskej dlane.
     „Mária, chcela by si sa za mňa vydať?“
     Jemná opálená ruka zovrela prsty mládencovej ruky. V rozžiarených usmiatych očiach a na tvári, ktorá žiarila radosťou, Jozef prekvapene odhalil to, čo si mohol všimnúť už skôr, keby svojim očiam a citom nevnútil takú veľkú vážnosť. Predsa Mária ho už dávno milovala! Márii sa chcelo od radosti tancovať, keby ju nezadržalo to, že stále pevne držala Jozefovu ruku.
     Z jej pekných úst vyšli slová sladšie ako med, voňavejšie ako myrha a jagavejšie než zlato; slová, ktorých zmysel bol väčší než osud ich oboch.
     „Áno, Jozef, chcem byť tvojou manželkou.“
                                                                                                                                                                            
  (foto: obal knihy a ilustrácia: s.Anežka)

     Na internete, kde si môžete tento román zakúpiť, sa nachádza aj toto hodnotenie, ktoré si môžete porovnať so svojím čitateľským zážitkom.

Majstrovsky napísaný román o sv. Jozefovi pútavo rozpráva príbeh jeho života od detstva, mladosti až po stretnutie s Máriou, matkou Pána Ježiša. Nepochybne vás očarí jeho odvaha zaujať miesto otca Dieťaťa, ktoré spasí svet a ktorého počatie je zázračnou udalosťou. Rozprávanie sa opiera o evanjeliové texty, židovskú tradíciu a zvyky zachovávané v Jozefových časoch. Vďaka autorkinmu rozprávačskému talentu dokonale zachytiť atmosféru a vystihnúť výnimočnosť Jozefovej a Máriinej osobnosti vám kniha prinesie mimoriadny čitateľský zážitok. 

     Ja tomuto románu s veľkým R dávam svoje jednoznačné ÁNO!              
                                                                               sr.Anežka – Alžbeta Žatková de ND

Môj článok si môžete nájsť aj na s. 23 v Beckovských novinách z marca 2013: pondelok 8. septembra 2014

Bohu nie je nič nemožné

Aha, čo som našla na internete. :-)  Je to z časopisu CHARIZMA z októbra 2013.

Moje svedectvo o jednej modlitbe a jednom príbehu, v ktorom som sa znova presvedčila, že Bohu naozaj nie je nič nemožné.  Nech vás to povzbudí!                   s.Anežka

http://casopiskcho.sk/clanky/nemozne.html


Svedectvo z pn.chvály

Ak sa chcete niečo dozvedieť o mne, nech sa páči! :-) S veľkou trémou, ale aj s veľkou radosťou zo stretnutia v Piešťanoch na Veľkú Noc 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=XZze4OW2fsA

s.Anežka

utorok 2. septembra 2014

Krížová cesta vďaky za dar povolania

Úvod
„Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20,28)
     Dovoľ nám, Pane, putovať na ceste bolesti s tebou. Chceme ďakovať za dary tvojej milosti, za dar spásy, za naše povolanie. Chceme prosiť, aby si nám daroval nových rozsievačov lásky.         Amen.

1. Ježiš je odsúdený na smrť
     „Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený... A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“
     Ježišu, ty nám prinášaš spásu, a Teba za to súdia. Rozsudok nad nevinným? Smrť ukrižovaním! Pane, toto čaká toho, kto ťa chce nasledovať? Nie je to priťažké bremeno? Je, ale stačí nám tvoja milosť! Kto stratí svoj život pre teba a tvoje kráľovstvo, nájde ho.    Amen.
    
2. Ježiš berie ťažký kríž
     Ježiš potešuje unavených takto: „Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom... Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 20,28-30)
    Ježišu, ty nám ponúkaš, aby sme na seba vzali tvoje jarmo, ktoré je príjemné. My sme ti dali kríž, ktorý vôbec nie je príjemný a ľahký. Ale práve to si chcel. Vo svojej slobode a láske ideš až do krajnosti a práve takto vykupuješ svet. Kto chce ísť za tebou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ťa. Pane, ĎAKUJEME TI, že nie sme sami na náš životný kríž, ale ty nám dávaš silu pre každý nový deň. Amen.

3. Ježiš padá prvýkrát pod krížom
     Dejiny našich zlyhaní a pádov vzal Ježiš sám na seba. Naša slabosť ho posilňuje, aby kvôli nám vstal. Tak ako Šimona Petra aj nás povzbudzuje: „Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ On mu povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“ Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“
     Ježišu, pomôž nám, aby v našom živote bolo aspoň toľko povstaní ako pádov. Odprosujeme ťa, ak sme niekomu ublížili, zle poradili, alebo svojím životom niekoho pohoršili. Urob nás vždy nanovo tvojím znamením vo svete a svedkami tvojho milosrdenstva. Amen.

4. Ježiš sa stretá so svojou matkou
     Dobre nám je, kým máme svoje mamy. Aj Boží Syn stretá tú, ktorá by ako každá mama najradšej vzala dieťaťu jeho kríž, aby mu uľahčila život. Lenže do neba sa ide iba cez kríž. Ďakujme teraz Nebeskej Matke, že nás sprevádza svojou prítomnosťou, že na nás pozerá s materinskou láskou tak isto ako na toho, ktorý zobral na svoj ťažký kríž aj všetky naše bolesti a kríže.
     Ježišu, ďakujeme Ti za naše mamy, ktoré nás darovali Bohu podobne ako tvoja Matka Mária. Ďakujeme Ti, že nás sprevádzajú na zemi alebo už u Teba na našej ceste povolania. Amen.


5. Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž
     Ján Krstiteľ svedčí o Ježišovi takto: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.“ (Jn 1,26) Ani Šimon nevedel, komu pomáha niesť kríž. Ale blízkosť Božieho Baránka – Ježiša - mu otvorila oči.
    Aj my sme tu jeden pre druhého, aby boli naše kríže ľahšie a naše ramená otvorenejšie. Čokoľvek sme urobili či neurobili jednému z tvojich najmenších, to sme urobili či neurobili tebe, Ježišu. Ďakujeme ti, že aj naše zasvätenie nás robí slobodnými pre pomoc núdznym a hladným po láske.        Amen.

6. Veronika podáva Ježišovi ručník
     Žena, ktorá žiari svojou odvahou uprostred zástupu. Žena, ktorá má na tvári napísané, že je stvorená na Boží obraz a jeho odraz má vo svojom srdci. Žena, ktorá je znamením Božieho súcitu a jeho veľkodušnej odplaty. Obraz za obraz. Kiež v každom z nás žiari v plnosti Otcova túžba o nás – BYŤ AKO JEŽIŠ...
     Drahý Ježišu, ty rátaš aj s tým najmenším skutkom, ktorý urobíme z lásky. Hoci sa niekedy hanbíme postaviť sa do stredu a vybrať svoju šatku súcitu, urob nás odvážnymi svedkami tvojej nezištnej lásky.  Amen.

7. Ježiš padá druhýkrát pod krížom
     „Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.“  (Jn 12,26)
     Ježišu, už vieme, čo je to nasledovať ťa. Nie sú to len prvé lavice v kostole, ale často ľudský výsmech a uštipačné reči. Hej, pozrite, aký je slabý! Zase padol! To že je ten, ktorý nasledoval Krista? Že sa nehanbí! Pozrite na nich, čo by mali byť vzorom...!
     Ježišu, v mlčaní a dôvere je aj bude naša sila. A nevadí, keď som slabý a ak s tebou aj padnem, pretože s tebou môžem vždy nanovo vstať a ešte ma aj naplníš svojou silou a milosťou. Ďakujem Ti za to, mocný a oslávený Ježišu!           Amen.
8. Ježiš stretá plačúce ženy
     Ježiš zaslzil, keď prišiel k hrobu, kde bol pochovaný jeho priateľ Lazár. Rozcítil sa, keď uzrel mesto Jeruzalem, ktoré nepoznalo čas Božieho navštívenia. Plakal v Getsemanskej záhrade a ronil krvavý pot, pretože videl, pre koľkých sa stane jeho láska do krajnosti zbytočnou.
      Aj ženy plakali. No smer ich sĺz Ježiš trocha pozmenil. Nie nad ním – zeleným stromom – ale aby plakali nad svojimi deťmi. Lebo ponúka sa im pokrm z neba, ale ony nechcú jesť.
     Ježišu, daruj nášmu srdcu svoje, ktoré je tiché a pokorné, láskavé a plné pochopenia a súcitu! Amen.

9. Ježiš padá tretíkrát pod krížom
     Tretí pád. Keby len tri boli v našom živote! Však i keby ich bolo tisíc, na tom nezáleží! Boh vstáva vo svojej slabosti, aby sme my dokázali vstať... Tak teda prosme, aby i tých povstaní bolo aspoň tisíc a všetky naše hriechy a poškvrny zbelejú ako sneh.
     Ježišu, kiež aj v našich pádoch a vstávaní platí to, čo povedali farizeji o tebe, keď Lazár vstal z hrobu: „Vidíte, že nič nezmôžete?! Hľa, celý svet ide za ním!“  Amen.

10. Ježiša vyzliekajú zo šiat
     Ježišu, fyzické utrpenie sa spája so psychickým. Sám hovoríš: „Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“
     Ako možno osláviť Božie meno takým pohanením a ponížením? Ako možno osláviť Božie meno úplným vyzlečením? Bohu nie je nič skryté. Odhaľme mu svoje srdcia, aby boli prázdne od nášho egoizmu a plné jeho lásky. Nech bolesť tohto zastavenia vykúpi všetky moje nečisté myšlienky slová i skutky. Pane, v teba dúfam, nebudem zahanbený naveky!    Amen.

11. Ježiša pribíjajú na kríž
     „Jeho rany nás uzdravili.“ V jeho ranách sa môžeme ukryť pred nepriateľom číslo jedna – diablom. Lebo Ježiš práve platí výkupné. Cenu, ktorá sa nedá odmerať. Cenu, ktorá umlčala nebo, aby žaslo v tichom dojatí.
     Ježišu, chceme spolu s tebou roztvoriť svoje náručie, aby sme objali Otcom stvorený, tebou vykúpený a tvojím Duchom obnovený svet. Daj, aby sme sa nebáli milovať až do krajnosti.  Amen.

12. Ježiš zomiera na kríži
     „Veru, veru, hovorím vám. Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“
 (Jn 12,24-25)
     Každá z nás vo svojom povolaní zatúžila stať sa zrnom, ktoré vydá úrodu našej obety. Často však zabúdame, že nová úroda vyžaduje naše zomieranie. A ONO to cítiť... A ONO to bolí... „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva!“  (Mk 4,11) Že ono rastie nebadane, že prichádza, ba už je tu!
     Ježišu, ktorý si na kríži dokonal Otcovu vôľu, daj nám silu stratiť svoj život pre príchod tvojho kráľovstva. Ďakujeme ti, že nás tam môže bezpečne priviesť tvoja Matka a tvoji bratia – kňazi, ktorých si nám tiež z kríža daroval.   Amen.

13. Ježiša skladajú z kríža
     Stratiť svojho Syna, stratiť svoje dieťa pre vykúpenie sveta, aké to je, Mária?
 Aké to je, naše mamy, stratiť svoje dieťa, svoju dcéru pre plnenie Božej vôle? Aké to je obetovať svoje dieťa, zrieknuť sa ho vo chvíľach potreby, pomoci či vo chvíľach samoty? Koho obeta to vlastne je?
     Ďakujeme mamám, žijúcim i tým hore, že nás odovzdali s dôverou Nebeskému Otcovi i Nebeskej Matke.
    A my ťa prosíme, Ježišu, aby si ich za to požehnal a naplnil všetky ich prosby a túžby. Amen.

14. Ježiša pochovávajú
     Zem prijíma zrno a zem sa zatvorí, nie však nadlho. Pretože Jonášovo znamenie predbehne nedeľné ráno. Ešte za noci sa zem otvorí a vydá úrodu nekonečnej ceny – našu spásu, našu záchranu.
     Drahý Ježišu, chceme sa ti podobať v tvojej smrti, v tvojej odovzdanosti, aby sme sa ti smeli a mohli podobať aj v tvojej sláve. Radujme sa, že všetky skryté obety vyjdú raz najavo a zažiaria v novom nebi a v novej zemi, ktorú si nám navždy pripravil.    Amen.

Záver
Bože, putoval sme s tebou, ale aj naším životom, aby sme sa ti poďakovali za tvoju lásku, ktorou si nás pritiahol k sebe. Nechápeme, prečo si si vybral práve nás, aby sme ťa nasledovali a okusovali tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Veď čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš?
     Božie dary a povolanie sú neodvolateľné a my stále viac túžime objavovať tvoje tajomstvá. Daruj nám k tomu svoje Prisľúbenie – svojho Ducha – Prameň živej vody, ktorá je ukrytá na dne tvojej studne, z ktorej si nám dal napiť. Veď Ducha nie je nikdy dosť, potrebujeme ho, aby sme vládali poznávať a plniť Božiu vôľu. Dovoľ nám, aby sme Tvoje tajomstvá zjavovali tomuto svetu, tomuto mestu, našim drahým, tým, ku ktorým nás posielaš, na ktorých nám záleží, ktorí ťa ešte nepoznajú a ktorých chceš milovať cez nás.     Amen.
Na úmysel Sv. Otca....
                                                                                                                                s. Anežka Alžbeta Žatková de ND